Ārpusskolas aktivitātes

Skolēni šeit var uzlabot savas programmēšanas prasmes un kritisko domāšanu. Tā ir lieliska iespēja jau vidusskolā attīstīt augsti novērtas prasmes, kas tiek meklētas darba tirgū.

Aizraujies ar vienādojumu risināšanu? Mūsu augstākās matemātikas klubs paceļ nākamajā līmenī skolēna matemātikas zināšanas līdz nākamajam līmenim!

Skolēni var veidot paši savus robotus Šīs ārpusskolas aktivitātes skolēniem ir iespēja piedalīties konkursos, kur līdz šim ir demonstrēti izcili rezultāti. Pievienojies mums un atraisi savu radošumu robotikā!

Šajā ārpusskolas aktivitātē skolēni var apgūt arī bioloģiju, kas nav iekļauta viņu mācību programmā.

Šajā ārpusskolas klubā skolēni var apgūt astronomijas pamatprincipus un tos pētīt padziļināti, kultivējot intereses un aizraušanos motivējošā vidē.

Šajā ārpusskolas aktivitātē studenti fiziku var pētīt, izmantojot praktiskus eksperimentus, ne tikai teoriju.

Tā ir fantastiska iespēja dziļāk iedziļināties ķīmijas pasaulē, veikt progresīvus eksperimentus un gūt papildu atziņas no skolotāja.

Tā ir perfekta iespēja izmēģināt savus spēkus Latvijas kultūrā. Mūsu jauktais koris ir izpelnījies privilēģiju piedalīties Dziesmu un deju svētkos, demonstrējot savu kvalitāti.

RTU studentu klubs rīko dažādus sabiedriskus un izglītojošus pasākumus, kuros piedalīties SZTS skolēniem, sniedzot iespēju tikties ar RTU studentiem un gūt ieskatu studentu dzīvē.

SZTS skolēni var pievienoties RTU studentiem dažādās aktivitātēs. Vairāk informāciju var atrast šeit: https://www.rtu.lv/lv/studijas/arpusstudijas/rtu-kultura/makslinieciskie-kolektivi-un-interesu-klubi

Skolēni var izvēlēties iegūt prakses vietu kādā no RTU laboratorijām, lai turpinātu savu profesionālo un akadēmisko izaugsmi.

RTU SZTS mēs patiesi augstu vērtējam ārpuskolas aktivitāšu nozīmi jauniešu izglītībā.

Mūsuprāt, šīs aktivitātes sniedz skolēniem brīnišķīgas iespējas izzināt savas intereses, paplašināt zināšanas konkrētās jomās un veicināt piederības sajūtu mūsu kopienai.

Skolas ekskursijas

RTU SZTS mēs patiesi ticam, ka mācīšanās notiek visur – ne tikai klasē. Tāpēc esam priecīgi, piedāvāt saviem audzēkņiem lielisku iespēju iepazīt pasauli un iegūt jaunas zināšanas mācību braucienā!

2024./2025. mācību gadam esam plānojuši ceļojumu uz Eiropas Kodolpētījumu organizāciju (CERN) Ženēvā, Šveicē. Šis ceļojums būs gan izglītojošs, gan aizraujošs, tas motivēs un palīdzēs veidot saikni ar nozares talantīgākajiem darbiniekiem. 

Brauciena izmaksas nav iekļautas mācību maksā.

Akadēmiskais kalendārs

Mācības RTU SZTS sāksies 2024. gada 1. septembrī. 2024./2025. mācību gads tiks plānots pēc Latvijas izglītības akadēmiskā kalendāra, proti, oktobrī, Ziemassvētkos un martā plānoti brīvlaiki. 

Detalizēts akadēmiskais kalendārs 2024./2025.mācību gadam būs pieejams, mācību gadam tuvojoties.