Kembridžas sistēma

Kembridžas AS un A līmenis ir starptautiski atzīta kvalifikācija, ko piedāvā Kembridžas novērtēšanas starptautiskā izglītība (Cambridge Assessment International Education). AS (Advanced subsidiary) līmenis parasti tiek piedāvāts vidusskolas sākumā, kam seko A (Advanced) līmenis. Šī programma nodrošina skolēniem vispusīgu un konkurētspējošu izglītību.

Kembridžas Internacionālais AS & A līmenis attīsta zināšanas, izpratni un prasmes šādās jomās:

 • padziļināts priekšmetu saturs;
 • patstāvīga domāšana;
 • zināšanu un izpratnes pielietošana jaunās, kā arī zināmās situācijās;
 • dažādu informācijas avotu veidu apstrāde, novērtēšana un analīze;
 • loģiskā domāšana un argumentu prezentēšana;
 • spriedumu, ieteikumu un lēmumu pieņemšana;
 • loģiska un skaidra argumentētu paskaidrojumu sniegšana, to nozīmes izpratne;
 • angļu valodu kā pamata mācību valoda.

Apvienojot rakstiskus eksāmenus, darbu klasē un praktisko uzdevumu vērtējumus, Kembridžas AS un A līmeņi nodrošina stabilu skolēnu zināšanu, izpratnes un jēdzienu pielietošanas novērtējumu. Kembridžas kvalifikācija ir plaši zināma un sertificēta 160 pasaules valstīs. AS un A līmeņi nodrošina stabilu pamatu akadēmiskiem un profesionāliem panākumiem.

Cambridge Assessment International School logo

SteAm

STEAM aptver visdažādākās disciplīnas un profesijas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas jomās. Tā ir dinamiska un arvien augoša nozare, kurā galvenais fokuss ir uz inovācijām, izpēti un problēmu risināšanu.

Sākot ar strauji augošu progresu robotikā un mākslīgajā intelektā un beidzot ar fundamentāliem atklājumiem medicīnā un kosmosa izpētē, STEAM disciplīna piedāvā nebeidzamas iespējas tiem, kas kaislīgi tiecas plest zināšanu robežas un veidot pozitīvi ietekmi uz pasauli.

STEAM speciālisti izmanto savas zināšanas, lai risinātu sarežģītas problēmas, izstrādātu jaunas tehnoloģijas un virzītu progresu dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē, enerģētikā, komunikācijā un inženierzinātnēs. Aptverot radošumu, kritisko domāšanu un sadarbību, profesionāļi STEAM jomā veido mūsu nākotnes un attīsta  sabiedrību. 

Attīstot jaunos prātus un veicinot dziļu izpratni par zinātnes principiem, STEAM pedagogi veido nākamo novatoru paaudzi, nodrošinot nepārtrauktu progresu.

Mēs zinām, ka Tavs nākamais solis būs studijas augstskolā. STEAM izglītība vidusskolā atver durvis panākumiem augstskolā un arī darba tirgū. Lūk, dažas potenciālās STEAM studiju jomas:

 • Datorzinātne, datu zinātne un analīze;
 • Inženierija;
 • Matemātika, statistika, fizika un astronomija;
 • Vides zinātne, nanotehnoloģijas un materiālu zinātne;
 • Robotika un mākslīgais intelekts;
 • Arhitektūra;
 • Biotehnoloģija, bioķīmija un biomedicīnas zinātnes;
 • Kiberdrošība un informācijas nodrošināšana;
 • Nanotehnoloģijas un materiālu zinātne.

Šie ir tikai daži piemēri no STEAM disciplīnām, protams, RTU SZTS absolventi varētu izvēlēties daudzu citu jomu programmas. 

Uzsākot ceļu uz STEAM zinātnēm, paveras bezgalīgu darba iespēju pasaule, atklājot savu potenciālu ietekmēt nākotni.  Tu vari realizēt sevi ne tikai vienā jomā, iespējas ir neizmērojamas! 

Sākot ar sarežģīto ekonomikas pavedienu atraisīšanu un beidzot ar cilvēka ķermeņa noslēpumu atšifrēšanu ar medicīnas palīdzību, Tavas STEAM zināšanas ir lielisks pamats ļoti dažādām karjerām. 

Akreditācija

RTU SZTS oficiāli ir licenzēta kā Kembridžas starptautiskā skola.

Tas nozīmē, ka mūsu skolēni apgūst pasaules līmeņa mācību programmu, kas ir izstrādāta tā, lai skolēni sasniegtu savu akadēmisko un personīgo izcilību! 

RTU SZTS mēs izmantojam  jaunākās mācību metodes un nodrošinām vidi, kurā skolēniem ir viss nepieciešamais, lai gūtu panākumus.  

RTU SZTS mēs uzskatām, ka ikvienam skolēnam jānodrošina iespēja sasniegt savu augstāko potenciālu.

Saite uz licenci
Cambridge Assessment International School logo

Mācību programma

Mēs ar lielu atbildību sekojam Kembridžas starptautiskajai AS un A līmeņu mācību programmai, liekot uzsvaru uz STEAM priekšmetiem. Programma tiek īstenota angļu valodā un ilgst trīs gadus, nodrošinot vispusīgu sagatavošanos studijām augstskolās. RTU SZTS ir Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmas sastāvdaļa, kas sniedz mūsu skolēniem ekskluzīvu pieeju RTU resursiem un zināšanām. Pievienojies mums aizraujošā akadēmiskā ceļojumā!

Akadēmiskie rezultāti

RTU SZTS mēs lepojamies, ka akadēmiskā izcilība ir viena no mūsu pamatvērtībām. Mēs ticam savu audzēkņu augstākā potenciāla sasniegšanai un nodrošinam vidi, lai mūsu skolēni sasniegtu izcilus rezultātus. Esam priecīgi un  lepni par mūsu sadarbību un saitēm ar Latvijas labāko mazo vidusskolu – RTU Inženierzinātņu vidusskolu (IZV).

Skolēni no IZV nepārtraukti demonstrē ievērojamus akadēmiskos sasniegumus dažādos eksāmenos un olimpiādēs. Kopā mēs veicinām izcilības kopienu, kurā skolēniem tiek dota iespēja akadēmiski plaukt un pilnībā izmantot savu potenciālu.
Lūk, daži fakti par akadēmiskajiem rezultātiem, ko sasnieguši IZV skolēni 2022./2023.mācību gadā:

Olimpiādēs Rīgas novada grupā skolēni atzinības rakstus ir ieguvuši 37 reizes, trešo vietu dabūjuši – 46, otro – 66, un pirmo vietu ir ieguvuši 47 reizes.
Valsts līmeņa fizikas, ģeogrāfijas, matemātikas un ķīmijas olimpiādēs pirmo pakāpi ir ieguviši astoņi skolēni, kā arī daudzi ir sasnieguši otro un trešo pakāpi olimpiādēs.

Skolēnu atbalsts

RTU SZTS mums patiesi rūp mūsu audzēkņu labklājība un panākumi. Ar unikālo EMU sistēmu (https://skolas.emu.lv/), mēs monitorējam klases dinamiku un skolēnu emocijas, lai savlaicīgi sniegtu palīdzību visefektīvākajam mācību rezultātam. Nepieciešamības gadījumā pieejami arī kvalificēti psihologi.

Mūsu mācībspēki strādā individuāli ar ikkatra mācību vajadzībām un stilu, palīdzot skolēniem attīstīties akadēmiski. Angļu valodas atbalsts tiek piedāvāts, lai uzlabotu valodu prasmes un maksimāli palielinātu akadēmisko potenciālu.

Mūsu ekspertu komanda palīdz skolēniem atrast ideālo universitātes atbilstību un atbalsta viņus visā pieteikšanās procesā.  RTU SZTS mēs nodrošinām holistisku atbalsta sistēmu skolēnu labklājībai, akadēmiskajai izaugsmei un sekmīgai pārejai uz augstāko izglītību.